Vi skaber nyt liv, for både planter og dyr.

Oprensning af søer og vandhuller

Åbninger, lysninger og vildt ager.

Veje, stier og dræn m.v.